Lemar

Lemar urodził się 04 kwietnia 1978 roku. To było zupełnie nieznane zanim pokazują uczestniczących w Fame Academy, angielski odpowiednik naszego Star Academy, w 2002 roku. Poprzez swoją groove i Jego głosu, Lemar ma podbił serca publiczności i dzięki jego zwycięstwo, był w stanie nagrać swój pierwszy album "Dedicated", która sprzedała ponad 600 000 egzemplarzy w Wielkiej Brytanii . Ale do tej pory nic niezwykłego dla zwycięskiej kwestię realnego tv. Po tym sukcesie, Lemar przygotowuje swoją drugą albumu obok renomowanych artystów francuskich w 2004 roku i wydała "Time To Grow", album do dźwięku R & B ", który pozwala na adres rynku francuskim, m.in. poprzez pojedynczy" Jeśli Nie Wszelkie Sprawiedliwości ". Z jego trzeci film "The Truth About Love" (2007) Lemar udowodni, że jest godnym spadkobierców wielkiej duszy śpiewaków jak Marvin Gaye czy Otis Redding.

Lemar Biographie auf Deutsch - Lemar Biography in English - Lemar Biografía en español - Lemar Biografia in italiano - Lemar Biographie en Français - Lemar Greek Biography - Lemar Biografie in het Nederlands - Lemar Biografia em Português - Lemar Biografia w jezyku polskim - Lemar Biography in Russian