Babx

Babx, którego prawdziwe nazwisko David Babin urodził się 22 wrzesień 1981 w Neuilly-sur-Seine (Francja). On zawdzięcza swoją edukację muzyczną do matki, nauczyciel śpiewu i pianista. W 1998 roku porzucił studia, aby poświęcić się muzyce i obejmuje obsady polifonicznych śpiewu of''Globe-giry. W tym samym czasie, on komponuje dla kina i występuje jako aktor w niektórych częściach. Począwszy od 2000 r., Babx, śpiewa w swoim pierwszym trio akustyczne kompozycje. Przez cały czas spotkania, trio został rozszerzony z przyjazdem na gitarzystę, a basista i perkusista, ale nigdy muzyka będzie przeważać nad piosenką i słów. Babx poezji przychodzi do ogółu społeczeństwa w 2006 roku z publikacją pierwszego albumu artysty. W sposób o Brel i Léo Ferré a, ale bez odmawiania w modernizmu rap, Babx gra słowami i wprowadza nas w jego wszechświata. W 2009 r. Babx powraca z jego drugi album "Crystal Ballroom". Jedenaście nowych piosenek, aby przewożone w huragan tego artysty poetyckiej.

Babx Biographie auf Deutsch - Babx Biography in English - Babx Biografía en español - Babx Biografia in italiano - Babx Biographie en Français - Babx Greek Biography - Babx Biografie in het Nederlands - Babx Biografia em Português - Babx Biografia w jezyku polskim - Babx Biography in Russian